วิธีการชำระเงิน

HOW TO PAY

BBL

ธนาคารกรุงเทพ สาขา สำนักงานใหญ่สีลม

ชื่อบัญชี :

เลขบัญชี :

SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยโชคชัย 4

ชื่อบัญชี :

เลขบัญชี :

การยืนยันการชำระเงิน

PAYMENT CONFIRMATION

เมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว ต้องยืนยันสลิป โดยสามารถเลือกวิธีการยืนยันดังนี้

#01

ยืนยันทาง Line
ส่งสลิป แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และชื่อเว็บไซต์ จำนวนเงินที่โอนชำระ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ Line : @unlockrank

#02

ยืนยันทางโทรศัพท์
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และชื่อเว็บไซต์ จำนวนเงินที่โอนชำระ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่หมายเลข 094-6634456

#03

ยืนยันทางอีเมล์
แนบสลิป แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เว็บไซต์ จำนวนเงินที่โอนชำระ เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ unlockrank@gmail.com